Các công ty bảo hiểm đã tăng cường sự quan tâm của họ đối với các khoản đầu tư tiền điện tử trong những tháng gần đây

Sáu công ty bảo hiểm lớn đã mua lại cổ phần của các sản phẩm đầu tư tiền điện tử do Grayscale Investments cung cấp, theo báo cáo của S&P Global Market Intelligence .

bitcoin (BTC, -2,13%) hoặc một loại tiền điện tử khác, nhưng các sản phẩm đầu tư thu được giá trị của chúng từ cổ phiếu của Grayscale Bitcoin Trust hoặc Grayscale Ethereum Trust. Grayscale là một đơn vị của Digital Currency Group, công ty mẹ của CoinDesk.

Các nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu trong một giao dịch phát hành riêng lẻ và sau đó bán chúng trên thị trường thứ cấp sau một thời gian nắm giữ. Các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ sau đó có thể mua cổ phiếu trên thị trường mua bán tự do. Tổ chức ủy thác sử dụng các chỉ số CoinDesk đã xuất bản để theo dõi giá tiền điện tử.

Grinnell Mutual Reinsurance và Donegal Mutual Insurance, một công ty con của Atlantic States Insurance, đã có động thái đầu tiên vào tháng 2, mua lần lượt 18.000 và 20.000 cổ phiếu. Grinnell đã trả 968.000 đô la cho cổ phiếu của mình.

Công ty Bảo hiểm Tương hỗ Nhà nước có trụ sở tại Georgia là nhà bảo hiểm duy nhất ban đầu mua cổ phần của cả hai sản phẩm đầu tư Bitcoin và Ethereum. Công ty bảo hiểm tương hỗ đã mua lại 13.000 cổ phiếu của Bitcoin Trust và 9.000 cổ phiếu của Ethereum Trust với giá lần lượt là 491.000 USD và 141.500 USD.

Các công ty bảo hiểm gần đây đã tăng cường sự quan tâm của họ đối với các khoản đầu tư tiền điện tử. Vào tháng 12 năm 2020, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Tương hỗ Massachusetts đã mua 100 triệu USD bitcoin và đầu tư 5 triệu USD vào New York Digital Investment Group LLC.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây