Một dự luật mới được giới thiệu bởi Đảng viên Dân chủ Hạ viện Hoa Kỳ, Don Beyer ở Virginia, đã đề xuất một khuôn khổ pháp lý và quy định sâu rộng cho các tài sản kỹ thuật số trên toàn quốc.

Với tiêu đề “Cơ cấu thị trường tài sản kỹ thuật số và Đạo luật bảo vệ nhà đầu tư năm 2021”, dự luật đề cập đến hầu như tất cả các lĩnh vực quan trọng tiếp tục tồn tại liên quan đến tiền điện tử trong bối cảnh Hoa Kỳ. 

Một trong những mục tiêu chính của nó là thiết lập các định nghĩa theo luật định cho tài sản kỹ thuật số và chứng khoán tài sản kỹ thuật số, đưa định nghĩa trước đây thuộc về Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và định nghĩa sau thuộc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Cả SEC và CFTC sẽ có nhiệm vụ cung cấp sự rõ ràng về mặt pháp lý liên quan đến tình trạng quy định của 90% tài sản tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch.

Hơn nữa, dự luật tìm cách chính thức hóa các yêu cầu quy định đối với tất cả tài sản kỹ thuật số và chứng khoán tài sản kỹ thuật số theo Đạo luật bảo mật ngân hàng, phân loại cả hai là “công cụ tiền tệ” nhằm tăng cường tính minh bạch, báo cáo và thực thi chống rửa tiền. 

Khi nói đến tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, dự luật tìm cách mở đường cho Cục Dự trữ Liên bang phát hành đồng đô la kỹ thuật số bằng cách chỉ định rõ ràng nó là tổ chức duy nhất có thẩm quyền làm như vậy. Đáng chú ý, nó kêu gọi Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ có quyền cho phép hoặc cấm các loại stablecoin dựa trên tiền pháp định của Mỹ, đô la và các loại tiền khác.

Chi tiết về các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư được đề xuất bao gồm yêu cầu Công ty Cổ phần Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), Cơ quan Quản lý Liên minh Tín dụng Quốc gia (NCUA) và Công ty Bảo vệ Nhà đầu tư Chứng khoán (SIPC) đưa ra các giải thích rõ ràng về “tính không được bảo hiểm” (non-coverage) của tài sản kỹ thuật số để các nhà đầu tư nhận thức rõ ràng rằng tài sản của họ không được bảo hiểm theo cách tương tự như tiền gửi ngân hàng hoặc chứng khoán truyền thống.

Để ngăn chặn gian lận, dự luật đề xuất rằng bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào không được ghi lại trên sổ cái phân phối công khai trong vòng 24 giờ phải được báo cáo cho một kho lưu trữ giao dịch tài sản kỹ thuật số đã đăng ký CFTC. Nội dung của dự luật xác định như sau: 

“Thuật ngữ ‘kho lưu trữ giao dịch tài sản kỹ thuật số’ có nghĩa là bất kỳ người nào thu thập và lưu giữ thông tin hoặc hồ sơ liên quan đến các giao dịch hoặc vị trí trong, hoặc các điều khoản và điều kiện của hợp đồng mua bán tài sản kỹ thuật số […] được ký kết bởi các bên thứ ba (cả giao dịch sổ cái phân tán công khai trên chuỗi cũng như giao dịch ngoài chuỗi) nhằm mục đích cung cấp phương tiện lưu trữ hồ sơ tập trung cho bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào”.

Tuy nhiên, thuật ngữ này không có nghĩa là bản thân sổ cái riêng hoặc công khai cũng như nhà điều hành của nó trừ khi nó hoặc họ cũng tìm cách tổng hợp hoặc bao gồm các giao dịch ngoài chuỗi.

Như đã báo cáo, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen gần đây đã nói với các nhà quản lý tài chính rằng chính phủ cần nhanh chóng hành động để thiết lập khuôn khổ quy định cho stablecoin, lưu ý rằng chúng gây ra rủi ro có thể xảy ra cho người dùng cuối và có thể có tác động rộng hơn đến hệ thống tài chính của đất nước và quốc gia.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây