Microsoft Research Asia, kết hợp với Tập đoàn Alibaba và Đại học Carnegie Mellon, đã soạn thảo một bài báo phác thảo những nét chính về Argus, một “hệ thống hoàn toàn minh bạch cho các chiến dịch chống vi phạm bản quyền.” Nó dựa trên báo cáo hiệu quả về chi phí vi phạm bản quyền thông qua mạng Ethereum công cộng.

Bài báo phân tích chi tiết hơn các mục tiêu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chung của bộ ba, cũng như cách hệ thống Argus ngăn chặn các phương pháp lạm dụng chính sách ngang hàng truyền thống xuất phát từ lòng tham dựa trên phần thưởng thay vì mục đích vị tha. Đây là một đoạn trích từ toàn bộ bài báo phác thảo các chi tiết cụ thể của Argus:

Theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, [Argus] là hệ thống chống vi phạm bản quyền công khai đầu tiên (1) không phụ thuộc vào bất kỳ vai trò “đáng tin cậy” nào; (2) đối xử công bằng với mọi người tham gia (đặc biệt, nó có khả năng chống lại sự tham lam và lạm dụng, đồng thời giải quyết dứt điểm mọi xung đột có thể dự báo trước); và (3) hiệu quả và thiết thực về mặt kinh tế để chạy trên một blockchain công khai (ví dụ: nó đạt được thông lượng ngoài chuỗi ấn tượng là 82,6 giao dịch dữ liệu mỗi giây trên mỗi máy và chỉ phải chịu một chi phí trực tuyến không đáng kể tương đương với việc gửi 14 giao dịch ETH theo báo cáo trên blockchain Ethereum công khai).

Nếu bạn muốn có một cái nhìn tổng quan nhanh về Argus, bạn có thể xem phần tóm tắt của bài báo trên trang của Microsoft. Đó là một tờ báo chi tiết, nêu rõ một động cơ thực sự có khả năng thuyết phục các thành viên của công chúng đấu tranh lẫn nhau vì vi phạm bản quyền. Tuy nhiên, nó thực hiện một công việc kỹ lưỡng là vạch ra lý do tại sao các hệ thống không phải của Argus cho vấn đề này đã thất bại.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây