Một nhóm các hiệp hội thương mại đã kêu gọi Ủy ban Basel về Giám sát ngân hàng sửa đổi các quy tắc trừng phạt được đề xuất về các khoản đầu tư vào tài sản tiền điện tử của các tổ chức tài chính.

Vào tháng 6, ủy ban đã đặt ra kế hoạch chia tiền điện tử thành hai nhóm lớn: những nhóm đủ điều kiện để được xử lý theo Khung Basel hiện có với một số sửa đổi; và những loại khác, chẳng hạn như bitcoin, sẽ phải tuân theo một “phương pháp quản lý thận trọng bảo thủ” mới.

Theo các đề xuất, các ngân hàng sẽ cần dành đủ vốn dự trữ để bù đắp toàn bộ thiệt hại do nắm giữ bitcoin, tương đương với các quy tắc vốn ngân hàng hiện hành về các khoản đầu tư rủi ro nhất.

Trong một bức thư bình luận chung trả lời ủy ban, Hiệp hội Thị trường Tài chính Toàn cầu, Diễn đàn Dịch vụ Tài chính, Hiệp hội Công nghiệp Tương lai, Tổ chức Tài chính Quốc tế, Hiệp hội Giao dịch và Phái sinh Quốc tế, và Phòng Thương mại Kỹ thuật số kêu gọi sửa đổi các kế hoạch.

Các hiệp hội lập luận rằng các đề xuất sẽ ngăn chặn một cách hiệu quả các ngân hàng tham gia vào tiền điện tử bằng cách làm cho nó trở nên nghiêm cấm về mặt kinh tế.

Điều này sẽ hạn chế những lợi ích mà công nghệ blockchain có thể mang lại trong nền kinh tế thực, để tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của ngân hàng được quản lý vào thị trường tiền điện tử và cung cấp một sân chơi bình đẳng và được quy định phù hợp trên toàn cầu thông qua việc sử dụng khuôn khổ an toàn hiện có, GFMA cho biết.

Bức thư lập luận rằng khuôn khổ cho tiền điện tử nên khai thác khuôn khổ an toàn hiện có cho tất cả các khoản tiếp xúc ngân hàng khác.

Allison Parent, giám đốc điều hành của GFMA, cho biết: “Các thành viên của chúng tôi đang quản lý rủi ro. Các công nghệ mới đã xuất hiện trước đó và sẽ tái xuất hiện, nhưng không cần phải có một khuôn khổ rủi ro mới cho mỗi công nghệ.

Rủi ro của tài sản tiền điện tử, giống như các tài sản hiện có khác, có thể được đánh giá và quản lý bằng cách sử dụng khuôn khổ quản lý rủi ro hiện có, nơi chúng sẽ được phân loại dựa trên các tiêu chí và đưa ra trọng số rủi ro thích hợp – với cách xử lý thận trọng được áp dụng cho các tài sản rủi ro.”

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây