Tổ chức phi tập trung, CharterDAO đã huy động thành công hơn 40 triệu đô la Mỹ bằng ETH để đấu giá cho một bản sao của Hiến pháp Hoa Kỳ đang được bán đấu giá trên nền tảng của Sotheby. ConsitutionDAO đang chạy với khẩu hiệu, “Chúng tôi đang mua hiến pháp và nó sẽ được quản lý bởi người dân”, cho rằng nếu họ thắng thầu, thì tất cả những người đã quyên góp sẽ nhận được token quản trị cung cấp cho họ khả năng tư vấn về nơi Hiến pháp nên được trưng bày, cách thức trưng bày, sứ mệnh và giá trị của ConsitutionDAO. Tuy nhiên, nó không bao hàm quyền sở hữu phân đoạn, mà là quyền sở hữu bản sao hiến pháp vẫn thuộc về chính tổ chức phi tập trung.

“Phi tập trung và tiền điện tử (web3) đã tạo ra các cấu trúc cho phép mọi người tự quản với mức độ tự chủ và tự do vô song. Thật phù hợp khi chúng tôi sử dụng công nghệ này để tôn vinh và bảo vệ công cụ lịch sử vĩ đại nhất để quản trị con người: Hiến pháp Hoa Kỳ.”

ConsitutionDAO giải quyết các mối quan tâm về Bảo mật & Bồi thường

Với xu hướng ‘hack-a-thon’, ConsititutionDAO đã đề cập rằng họ đang sử dụng ví Gnosis Safe với 13 người ký để gửi các khoản tiền đến và tiền trước một cách an toàn. Nền tảng nói thêm rằng danh tính của những người ký có thể được xem trên cùng một trang, được liệt kê ở cuối, lưu ý rằng “nhiều người đăng ký này sẽ chỉ được sử dụng để gửi tiền cho Sotheby’s hoặc trả lại tiền cho Juicebox để được hoàn lại tiền chúng ta mất không.”

Hơn nữa, về vấn đề nhân viên của nền tảng sẽ được bồi thường như thế nào và liệu họ có nhận lại được bất kỳ token nào hay không, nền tảng giải thích rằng nhóm cốt lõi của họ đã không đúc trước bất kỳ token nào và sau khi mua Hiến pháp, ConsitutionDAO có kế hoạch gửi một đề xuất được cộng đồng bỏ phiếu xác định mức bồi thường. Ngoài ra, nền tảng tài trợ lưu ý rằng lần đầu tiên sau ba mươi ba năm, một trong mười ba bản sao còn sót lại của Ấn bản chính thức từ Công ước Hiến pháp sẽ được Sotheby’s bán đấu giá công khai.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây