Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa công bố một khuôn khổ đề xuất nhằm lành mạnh hoá  quy định chức năng về tiền điện tử toàn cầu. 

Trong một bài đăng trên blog, IMF nhấn mạnh rằng các quy định về tiền điện tử toàn cầu nên cố gắng cung cấp một sân chơi bình đẳng cho tất cả các bên. Theo cơ quan này, khuôn khổ này sẽ buộc các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải được cấp phép đầy đủ bởi các cơ quan có liên quan.

IMF lưu ý rằng việc cấp phép cho các thực thể như vậy phải rõ ràng và toàn diện bằng cách đưa ra các vai trò được chỉ định. Ngoài ra, IMF chỉ ra rằng các quy định nên phù hợp với việc sử dụng chính tiền điện tử cùng với stablecoin. Theo IMF:

“Ví dụ, các dịch vụ và sản phẩm để đầu tư phải có các yêu cầu tương tự như các yêu cầu của các nhà môi giới và đại lý chứng khoán, do cơ quan quản lý chứng khoán giám sát. Các dịch vụ và sản phẩm để thanh toán phải có các yêu cầu tương tự như các yêu cầu đối với tiền gửi ngân hàng, được giám sát bởi ngân hàng trung ương hoặc cơ quan giám sát thanh toán.”

Cuối cùng, IMF đã kêu gọi cung cấp các hướng dẫn của các cơ quan có liên quan về các tổ chức tài chính được quản lý liên quan đến việc họ tiếp xúc và tham gia vào các tài sản kỹ thuật số.

Ví dụ, IMF lưu ý rằng nếu các ngân hàng quyết định cung cấp dịch vụ lưu ký, các quy định nên yêu cầu các tổ chức đó nêu rõ những rủi ro phát sinh. 

Suy giảm dòng tiền

Theo IMF, để có một khung quy định thống nhất về tiền điện tử, cần có sự hợp tác xuyên biên giới để giải quyết những thách thức đang nổi lên trong không gian tiền điện tử. IMF cũng cảnh báo rằng các biện pháp quản lý toàn cầu không được phối hợp có thể gây mất ổn định dòng tiền.

“Việc chuyển tiền xuyên ngành và xuyên biên giới của tiền điện tử hạn chế hiệu quả của các phương pháp tiếp cận quốc gia. Các quốc gia đang thực hiện các chiến lược rất khác nhau, và các luật và quy định hiện hành có thể không cho phép các phương pháp tiếp cận quốc gia bao hàm toàn diện tất cả các yếu tố của các tài sản này,”

IMF nói thêm.

Tuy nhiên, cơ quan này thừa nhận rằng việc thiết lập các quy định thống nhất là một thách thức, nhưng các bên liên quan nên bắt đầu làm việc trên một khuôn khổ ngay lập tức khi lĩnh vực này phát triển.

Đồng thời, IMF nhấn mạnh rằng khi các cơ quan ban hành các quy định, họ nên cố gắng bảo vệ khía cạnh đổi mới liên quan đến tiền điện tử. 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây