Sau khi áp thuế 30% đối với thu nhập từ tiền điện tử, chính phủ Ấn Độ đã gây ra một cú sốc khác cho các nhà đầu tư. Trả lời các câu hỏi, Bộ Tài chính làm rõ rằng khoản lỗ phát sinh từ việc kinh doanh một loại token tiền điện tử không thể được trừ vào lợi nhuận của một loại tiền điện tử khác. Bộ cũng giải thích chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng khai thác sẽ không đủ điều kiện để được khấu trừ như chi phí mua lại.

Không thể bù lỗ từ tiền điện tử này với tiền điện tử khác

Ấn Độ vẫn đang ở giữa việc áp dụng lớn Tiền điện tử. Tuy nhiên, những người trẻ tuổi đã chiếm một tỷ lệ lớn trong quá trình tiến hóa này. Trong khi đó, chính phủ Ấn Độ đang thực hiện từng bước một để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi gian lận và các hoạt động bất hợp pháp. Bộ Tài chính Ấn Độ đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến những nghi ngờ về Tiền điện tử do phe đối lập nêu ra trong phiên họp quốc hội.

Pankaj Chaudhary, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhà nước đã thông báo rằng ‘Hiện tại, Tiền điện tử không được kiểm soát ở Ấn Độ.’

Các khoản lỗ phát sinh từ một tài sản kỹ thuật số ảo có thể được bù trừ với lợi nhuận phát sinh từ một tài sản kỹ thuật số ảo khác không?

Bộ trưởng trả lời, Theo các quy định của mục 115BBH được đề xuất trong Đạo luật thuế thu nhập, năm 1961 (Đạo luật), tổn thất do chuyển nhượng tài sản kỹ thuật số ảo (VDA) sẽ không được phép bù trừ vào thu nhập phát sinh từ chuyển VDA khác.

Đối với câu hỏi, Liệu chi phí cơ sở hạ tầng phát sinh trong việc khai thác tài sản kỹ thuật số có được coi là chi phí mua lại không?

Theo mục đề xuất, bất kỳ khoản thu nhập nào từ chuyển nhượng VDA sẽ bị đánh thuế với thuế suất 30%. Hơn nữa, trong khi tính toán thu nhập từ chuyển nhượng VDA, không được phép khấu trừ bất kỳ khoản chi nào (ngoài chi phí mua lại) hoặc trợ cấp.

Theo các quy định được đề xuất của phần 115BBH, chi phí cơ sở hạ tầng phát sinh trong quá trình khai thác VDA (ví dụ: tài sản tiền điện tử) sẽ không được coi là chi phí mua lại vì chi phí đầu tư tương tự sẽ không được phép khấu trừ theo các quy định của Đạo luật, ông nói thêm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây